กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงบิงห์ – ตามก๊ก – ฮานอย – กรุงเทพฯ (4 วัน 3 คืน)

946047_10151852761648267_1707093081_n

กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงบิงห์ – ตามก๊ก – ฮานอย – กรุงเทพฯ (4 วัน 3 คืน)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง (อาหารกลางวัน เย็น)
รับคณะที่สนามบินนอยบาย(Noi Bai) นำท่านเข้ารับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองฮาลอง (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร) เข้าเช็คอินโรงแรม รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวเมืองฮาลอง หรือช็อปปิ้งที่ตลาดไนท์พลาซ่าตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ฮาลอง – ฮายฟอง – ฮานอย (อาหารเช้า กลางวัน เย็น)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ขึ้นเรือล่องออกไปชมอ่าวฮาลองเบย์ อ่าวที่ได้รับการประกาศจากองค์การ “ยูเนสโก้” ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติครั้งแรกในปี 1994 และประกาศอีกครั้งให้เป็นมรดกโลกที่มีความสมบูรณ์ของธรนีวิทยาในปี 2000 ท่านจะได้เที่ยวชมอ่าวตามเส้นทาง ถ้ำวิมารสวรรค์ (Dong Thien Cung) ถ้ำหัวไม้ (Hang Dau Go) เกาะลือเฮือง(Lu Huong) เกาะไก่ชน (Trong Mai) รับประทานอาหารบนเรือ หลังจากนั้นเรือเข้าเทียบฝั่งเพื่อขึ้นรถกลับนครฮานอย ระหว่างทางแวะเที่ยวชมเมืองท่าฮายฟองอันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 และท่าเรือสากลใหญ่ที่ 2 ของเวียดนาม ถึงนครฮานอยท่านสามารถช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ก่อนจะไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และลงท้ายด้วยการรับชมรอบแสดงหุ่นกระบอกน้ำอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
วันที่ 3 ฮานอย – นิงบิงห์ – ตามก๊ก (หลีกเลี่ยงวันจันทร์ และวันศุกร์) (อาหารเช้า กลางวัน เย็น)
หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเยี่ยมชมบ้านพัก สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันศุกร์) สักการะวัดเจดีย์เสาเดียว หลังจากนั้นออกเดินทางไปนิงบิงห์(Ninh Binh) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนูเด็ด “เนื้อแพะภูเขา” บ่ายนำท่านเที่ยวชมไปบนคลองส่งน้ำ(แม่น้ำ) ชมทรรศนียภาพทุ่งข้าวเหลืองอร่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตามก๊ก (Tam Coc) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบก” กลับฮานอยรับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หลังจากนั้กลับเข้าโรงแรมที่พัก
วันที่ 4 ฮานอย – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า กลางวัน)
เช้า นำท่าน เยี่ยมสักการะวิหารวรรณกรรม(Van Mieu Quoc Tu Giam) ช็อปปปิ้งตามอัธยาศัยที่ถนน 36 สาย หรือที่ศูนย์การค้าจ่างเตี่ยนพลาซ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ