ฮานอย – ลาวกาย – ซาปา – ฮานอย (5 วัน 4 คืน)

Sapa mua lua chin SvietnamTravel

ฮานอย – ลาวกาย – ซาปา – ฮานอย (5 วัน 4 คืน)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย  (อาหารกลางวัน เย็น) 
รถ และไกด์ของสยามเวียดทราเวล รับคณะที่ สนามบิน นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นร่วมกันค้นหาดาบที่หายไปของกษัตริย์เลเลย(Le Loi) ที่ทะเลสาบคืนดาบ ไหว้พระที่วัดเนินหยก (Ngoc Son) รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และเข้ารับห้องโรงแรมเพื่อพักผ่อน
วันที่ 2 ฮานอย – ลาวกาย  (หลีกเลี่ยงวันจันทร์ และวันศุกร์) (อาหารเช้า กลางวัน เย็น) 
รับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรมที่พัก รถนำท่านเยี่ยมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (สร้างขึ้นในปี 1975 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ผู้เป็นบิดาของชนชาติเวียดนามสมัยใหม่) ชมทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ (ท่านพำนักอยู่ตั้งแต่ปี 1959 จนถึงแก่อสัญกรรม) วัดเจดีย์เสาเดียว (สุสานและทำเนียบประธานาธิบดีปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันศุกร์) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านค้นหาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนเวียดนามที่มีมากว่าพันปี ที่มหาวิทยาลัยแห่งแรก สร้างขึ้นในปี 1070 ช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ถนน 36 สาย หรือที่ศูนย์การค้าจ่างเตี่ยนพลาซ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่สถานีรถไฟฮานอย เพื่อขึ้นรถไฟขบวนพิเศษมุ่งหน้าสู่เมืองลาวกาย นอนค้างคืนบนรถไฟ
วันที่ 3 ลาวกาย – แค็ทแค็ท – ชินจ๊าย  (อาหารเช้า กลางวัน เย็น)
รถรอรับคณะ ที่สถานีรถไฟ ลาวกาย รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในตัวเมืองลาวกาย รถนำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองตากอากาศซาปา ระหว่างท่านจะได้สัมผัสกับทรรศนียภาพเขียวขจีของขุนเขาสลับความโค้งงอ อันอ่อนช้อยของสายน้ำ ตัดกับขั้นนาบันไดแลดูเหลืองอร่าม ถึงซาปาเข้าเช็คอินรับห้องโรงแรม รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่า ม้งดำ ณ หมู่บ้านแค็ทแค็ท (Cat Cat) เดินเที่ยวน้ำตกซวยฮวา(Suoi Hoa) สถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของชาวฝรั่งเศษ เดินเลาะตามเส้นทางของชาวเขาสู่หมู่บ้านชินจ๊าย กลับซาปารับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นท่านสามารถท่องเมืองซาปายามราตรีได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ซาปา – น้ำตกเงิน – ประตูสวรรค์ – ลาวกาย – ฮานอย  (อาหารเช้า กลางวัน เย็น) 
รับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านไปชมความงามของน้ำตกที่ไหลรินจากปากมังกร “น้ำตกเงิน” จากที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมทรรศนียภาพอันงดงามของป่าสงวนแห่งชาติ “ฮวางเลียน (Hoang Lien)” จากนั้นนั่งรถต่อขึ้นจุดชมวิวประตูสวรรค์ บนถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดลาวกาย(Lao Cai) และ ลายเจา(Lai Chau) จากนั้นกลับสู่เมืองลาวกาย ช็อปปิ้งซื้อของที่ระลึกที่ตลาดก๊กเล้ว(Coc Leu) รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในตัวเมืองลาวกาย จากนั้นขึ้นรถไฟกลับนครฮานอย
วันที่ 5 ฮานอย – กรุงเทพฯ  (อาหารเช้า) 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักด้วยเมนูสุดพิเศษ “เฝอเวียดนาม” รถนำท่านสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ